Els fins de l’associació són:

 • Promoure l’activitat cultural a la població de Falset i, per extensió, a la comarca del Priorat. 
 • Fomentar la participació i la implicació de la comunitat i les famílies en les diverses accions proposades: activitats culturals, artístiques, de sensibilització, recreatives, de dinamització comunitària…
 • Proporcionar alternatives de lleure basades en el coneixement, la participació i el respecte a la diversitat d’edats, de gèneres i culturals.
 • Promoure la igualtat de totes les persones amb independència de l’origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l’orientació sexual. 
 • Col·laborar en d’altres iniciatives culturals que es promouen, des de la mateixa població o des de la comarca.

Està oberta a totes aquelles persones que es vulguin sumar a aquest projecte de construcció d’una comunitat activa, compromesa, participativa, sostenible i integradora, on tothom hi té un lloc. 

En definitiva, reivindiquem l’oci i la cultura en família, en comunitat i l’ús lúdic de l’espai públic des del respecte.

Què proposem

 • Espais de creixement i diversió conjunta amb la participació i implicació de diferents generacions que sumin o complementin les propostes ja existents a la població i a la comarca.  
 • Persones agents, participants i prescriptores i que se sentin involucrades en les diferents activitats, que es construeixin de manera cooperativa. 
 • Accions que ajudin a millorar l’entorn i la relació entre diferents agents que hi participen programant activitats amb un rerefons cultural  dirigides a públic infantil i les seves famílies. 

Pretenem

Organitzar activitats socioculturals i lúdiques familiars: vermuts, tallers, gimcanes, festivals, jornades, excursions, concursos…

 • Organitzar trobades, xerrades i conferències, així com qualsevol acte anàleg relacionat amb la participació familiar.
 • Col·laborar amb les institucions públiques i associacions locals, mitjançant la realització d’activitats conjuntes.
 • Organitzar exposicions de diverses modalitats artístiques..
 • Organitzar campanyes de conscienciació entorn a diverses temàtiques socials i ambientals.
 • Organitzar qualsevol altra activitat que la junta directiva consideri oportuna pel compliment dels fins de l’associació.